Dąbrowski CIS na Festiwalu Ludzi Aktywnych

Z miłym przyjęciem i zauważalnym zaciekawieniem ze strony mieszkańców Dąbrowy Górniczej spotkaliśmy się w dniu 7 września br. na Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej. Festiwal stał się okazją do zaprezentowania idei funkcjonowania CIS-u oraz jego konkretnych działań. Uczestniczki projektu obecne na Festiwalu opowiadały o tym, czym zajmują się w CIS-ie. Przybliżały zainteresowanym główne przesłanie jego funkcjonowania. Podkreślały jaką wartością dodaną w ich codziennym życiu jest udział w projekcie. Daje on im możliwość powrotu do takiego życia, w którym jest miejsce na pracę zawodową i na satysfakcję z niej. Ich postawa przekonuje o sensie funkcjonowania projektu, którego głównym założeniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Czas poprzedzający Festiwal upłynął pod znakiem przygotowań. Panie z pracowni kulinarnej przygotowały poczęstunek (smalec i ogórki) oraz upiekły pyszne ciasta. Każdy kto podchodził do stanowiska wystawienniczego CIS-u został odpowiednio ugoszczony. Mieszkańcy miasta wyrażali swoje zaskoczenie, tak miłym przyjęciem. Odwiedzający podziwiali także dekorację, która niewątpliwie wzbogacała stoisko. Podziękowanie należy się tutaj pani Dorocie, uczestniczce pracowni zieleni miejskiej, która poświęciła swój czas na jej przygotowanie. Podziękowania należą się także Paniom z pracowni kulinarnej oraz pani instruktor, które reprezentowały Dąbrowski CIS.
Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej reprezentowało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, które jest realizatorem projektu i które prócz Dąbrowskiego CIS-u prowadzi także CIS w Łazach, Żerkowicach i Kluczach.
Projekt Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej realizowany jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianiu sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IMG_0282 IMG_0298