O nas

Centrum Integracji Społecznej, mieszczące się przy ul. Wapiennej 17 w Dąbrowie Górniczej (Ząbkowice), zostało założone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach. Powstało na potrzeby projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”, który został zrealizowany w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2015 r. Zakładał trzy siedmiomiesięczne edycje, dla 60 mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Objął ostatecznie wsparciem 77 osób. Jego celem była pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na otwarty rynek pracy. Uczestnicy Centrum mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje w czterech pracowniach: gastronomicznej, zieleni miejskiej, ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej.

Po zakończonym projekcie, Centrum z powodzeniem kontynuuje dalszą działalność. Na dzień dzisiejszy funkcjonują cztery pracownie. Na miejsce pracowni zieleni miejskiej otworzono pracownię opieki osób starszych i niepełnosprawnych. Pozostawiono pracownie: gastronomiczną, ogólnobudowlaną i malarsko-wykończeniową. Uczestnikiem Centrum może zostać każda osoba długotrwale bezrobotna bez względu na wiek.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej odbywają się przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 15:00. Pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów uczestnicy biorą udział w zajęciach o charakterze teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje. W celu rozwijania kompetencji psychospołecznych oraz umiejętności potrzebnych na rynku pracy, organizowane są warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Dodatkowo, uczestnicy mogą liczyć na wsparcie pracownika socjalnego. Codziennie zapewniany jest jeden ciepły posiłek, a w okresie letnim dodatkowo dostępne są napoje chłodzące. Centrum zapewnia również odzież ochronną, przeprowadza wstępne badania lekarskie, szkoli w zakresie BHP, oferuje ubezpieczenie NW oraz świadczenie integracyjne.