Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej nadal funkcjonuje…

W maju Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna działania dzięki dotacji Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. W nowej odsłonie proponujemy naszym uczestnikom wsparcie w ramach pracowni ogólnobudowlanej, malarsko-wykończeniowej, gastronomicznej i opiekuńczej. Pracownia opieki to nowo powstała pracownia na potrzeby miasta Dąbrowy Górniczej. Do uczestnictwa skierowanych zostanie 20 osób, podopiecznych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą to osoby, które nie mają szans na samodzielne znalezienie pracy. W Dąbrowie Górniczej jest dużo osób zagrożonych wykluczeniem, osób z uzależnieniami i długotrwale bezrobotnych, których pracodawcy najczęściej nie chcą zatrudniać. Centrum Integracji Społecznej to miejsce przeznaczone dla nich, tu będą uczyć się nowego zawodu, a przede wszystkim tego, jak wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Celem zajęć w CIS jest nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Będą to m.in. spotkania z instruktorem na temat motywacji, psychologiem i doradcą zawodowym. Naszym zadaniem jest zrealizowanie indywidualnego programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej poprzez kształcenie ich umiejętności pozwalających pełnić rolę społeczną w codziennym życiu.

W maju 20 nowych osób podpisze Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Otrzymają one świadczenia integracyjne w wysokości ok. 720 zł ,,na rękę”. Wyjątek stanowi pierwszy miesiąc uczestnictwa – okres próbny, podczas którego świadczenie integracyjne stanowi 50% wspomnianej stawki. Kwota może nie jest wysoka, ale ważne jest to, by ci ludzie poczuli się potrzebni, by uwierzyli we własne możliwości, a to z kolei pozwoli im w przyszłości na znalezienie bardziej intratnego zajęcia.

Podczas dotychczasowej 2 letniej działalności Centrum, która dofinansowana była przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, objęliśmy wsparciem 77 osób mieszkańców Dąbrowy Górniczej, z których 14 znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Składamy podziękowania Prezydentowi Dąbrowy Górniczej, Naczelnikom i pracownikom Wydziału Zdrowia , Polityki Społecznej, i Aktywizacji Zawodowej oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że nasze Centrum nadal funkcjonuje.