Darowizna

W dniu 07.07.2020r. Pan Łukasz Kolber Prezes Fundacji „Godne Życie” przekazał dla naszego Centrum darowiznę w postaci środków dezynfekcyjnych w formie żeli, płynów do rąk i powierzchni oraz przyłbice ochronne. Preparaty oraz sprzęt ochronny przeznaczono na walkę z chorobą zakaźną COVID-19, dla instytucji pozarządowych pracujących z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.  Środki finansowe na ten cel w wysokości 10.000tyś. złotych zostały przekazane przez  sponsora Firmę AMAZON. Dziękujemy z otrzymaną pomoc.