Decyzja Wojewody Śląskiego o przedłużeniu zawieszenia działalności CIS do dn. 10.05.2020r.