Kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego

Dnia 01.03.2019r. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą realizacji zadania pn.: „Sprzątanie i kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej” na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przedmiotem zadania jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania.

Szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 7:00 – 21:00.