Konferencja podsumowująca

Po blisko dwóch latach realizacji projektu pn.„Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” nadszedł czas na jego podsumowanie. W dniu 25 lutego 2015 r. odbyła się konferencja poświęcona efektom działań Centrum. Zebrani w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej goście, mieli okazję zobaczyć owoce naszej pracy dzięki prezentacji multimedialnej i krótkiemu filmikowi. Duże wrażenie robiły zdjęcia pokazujące stan budynku CIS przed rozpoczęciem projektu i obecnie, a także wypowiedzi osób, których pobyt w CIS zaowocował znalezieniem zatrudnienia. Spośród 77 uczestników, którzy rozpoczęli udział w Centrum Integracji Społecznej, 14 znalazło zatrudnienie.
Po prezentacji nastąpiła ceremonia wręczenia uczestnikom certyfikatów ukończenia zajęć w projekcie. Padły słowa podziękowań za współpracę Centrum z dąbrowskimi instytucjami. Drzewka dobroci trafiły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na ręce Pani Dyrektor Agaty Róg, do Powiatowego Urzędu Pracy, reprezentowanego przez zastępcę dyrektora Pana Łukasza Ciastonia oraz do Magdaleny Mike i Piotra Drygały z Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości.
Głos zabrali przedstawiciele ChSD, zaproszeni goście jak również uczestnicy. Obecnością zaszczycił nas Marszałek Województwa, Pan Kazimierz Karolczak, przedstawiciele Urzędu Miasta i lokalnych stowarzyszeń. Na zakończenie zaprosiliśmy gości na poczęstunek, oczywiście przygotowany przez pracownię gastronomiczną.