Ogłoszenie – nabór pracownika socjalnego

CENTRUM POSZUKUJE PRACOWNIKA SOCJALEGO

W związku z realizacją programu reintegracji społecznej i zawodowej CIS poszukuje pracownika socjalnego

– pracownik socjalny

Forma zatrudnienia: 

umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: 

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej ,

42-520 Dabrowa Górnicza – Ząbkowice, ul Wapienna 17

Liczba miejsc:

1

Zadania:

  • rekrutacja uczestników,

  • prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników,

  • praca socjalna z uczestnikami.

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe,

  • min. dwuletnie doświadczenie w zawodowe,

Dokumenty aplikacyjne:

  • CV,

  • list motywacyjny

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową na adres cis.zabkowice@op.pl, do dnia 22 grudnia 2015r.

ogłoszenie pracownik socjalny 2