OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA PRACOWNI OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach

ogłasza nabór na wolne stanowisko – Instruktora pracowni opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej , 42-520 Dabrowa Górnicza – Ząbkowice, ul Wapienna 17

Liczba miejsc: 1

Opis pracy: prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w Centrum Integracji Społecznej

Wykształcenie: wyższe lub średnie o kierunku zawodowym, przygotowanie pedagogiczne

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie medyczne, doświadczenie w zawodzie

– pełna zdolność do czynności prawnych

– posiadanie obywatelstwa polskiego

– niekaralność za przestępstwa umyślne

Wymagania dodatkowe:

komunikatywność

– umiejętność pracy w zespole

– sumienność, rzetelność, kreatywność

– wysoka kultura osobista

mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Dokumenty aplikacyjne:

– CV, list motywacyjny

należy złożyć osobiście w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach przy ul. Wapienne 17
, lub przesłać na adres: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Wapienna 17 , 42-520 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Instruktor pracowni opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

W terminie do 28.08.2015r do godz. 12.00

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”, oraz własnoręcznym podpisem

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 264 53 14

Osoba do kontaktu: Aneta Bieńczak, e-mail: cis.zabkowice@op.pl