Pieczonki integracyjne

W czwartek 3 października Centrum Integracji Społecznej mieszczące się przy ul. Wapiennej 17 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach zorganizowało pieczonki integracyjne. W tym dniu mogliśmy gościć przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Uczestnicy Projektu, którzy na co dzień nabywają umiejętności zawodowe w czterech pracowniach tj. gastronomicznej, zieleni miejskie, ogólnobudowlanej oraz malarsko – wykończeniowej tym razem biesiadowali wraz z instruktorami i pozostałą kadrą projektu. Od godzin rannych panie z pracowni gastronomicznej zajmowały się przygotowaniem pieczonek i pieczeniem ciast, natomiast panowie przygotowywali teren pod imprezę. Tego dnia wszyscy mieli okazje porozmawiać w luźnej atmosferze na łonie natury i wymienić się doświadczeniami. Dźwięk gitary, śpiew i taniec sprzyjał integracji przy ognisku.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na „pieczonki integracyjne” do Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, oraz szczególne podziękowania uczestnikom projektu i ich instruktorom za przygotowanie poczęstunku i miejsca do imprezy.
Projektu Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej realizowany jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianiu sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IMAG1805 IMAG1822 IMAG1823 IMAG1825 IMAG1829