Prace elewacyjne

W Dąbrowskim Centrum Integracji Społecznej nasi Uczestnicy wykorzystują ostatnie, ciepłe promienie słońca. Panowie z pracowni ogólnobudowlanej i malarsko – wykończeniowej pracują od rana nad rozbudową Centrum. To spod ich ręki wychodzą: piętrowa świetlica i część wspólna dla Uczestników    i Uczestniczek oraz, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, nowe kwatery mieszkalne dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Nad całością prac opiekę sprawuje doświadczony instruktor pracowni, służący wsparciem i fachowością.

Uczestnictwo w pracach, powierzonych pracowniom, daje możliwość zdobycia doświadczenia z zakresu prac remontowych, budowlanych i wykończeniowych. Dzięki temu, dla niektórych osób, jest to dodatkowy warsztat, poszerzający posiadane już umiejętności. Dla innych zaś, to szansa na rozwój oraz zdobycie wiedzy i praktyki zawodowej – niezbędnych w trakcie poszukiwania pracy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia, wykonane w trakcie jesiennych, słonecznych dni, przedstawiające efekty pracy naszych Uczestników.