Praktyki zawodowe u pracodawców

Centrum Integracji Społecznej w ramach działań aktywizujących, kieruje swoich uczestników na praktyki zawodowe do pracodawców. Praktyki zawodowe to kolejny etap na drodze w usamodzielnianiu się społeczno – zawodowym naszych podopiecznych. Praktyki, to również doskonała okazja by sprawdzić możliwości, umiejętności i predyspozycje danej osoby w środowisku „naturalnej pracy” przez pracodawcę i ocena pod kątem przydatności na danym stanowisku pracy.
Kierowanie na praktyki odbywa się na podstawie zawieranych porozumień, które określają prawa i obowiązki obu stron. Pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia a uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Obsługa administracyjna również leży po stronie Centrum. Podczas praktyk uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy oraz zdobywają nowe umiejętności i kwalifikację zawodowe. Obecnie dwóch uczestników pracowni opieki osób starszych i niepełnosprawnych odbywa praktyki w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15. W maju kolejne 2 osoby z pracowni gastronomicznej zostaną skierowane do pracodawcy. Uczestnictwo w programie Centrum daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w specjalnościach dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych uczestników, by zwiększyć ich szanse na dalsze zatrudnienie. Sukcesem zakończyła się integracja w CIS dwóm uczestniczkom pracowni opieki osób starszych i niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie. Pani Iza w Zakładzie Pracy Chronionej Kodmos jako pracownik gospodarczy oraz Pani Halina w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy jako sprzątaczka.