Program Aktywizacja i Integracja

W okresie od 01.06.2015r do 31.07.2015r na terenie Centrum Integracji Społecznej , Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizuje zadanie na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dąbrowy Górniczej. Uczestnikami projektu „Program Aktywizacja i Integracja” jest 12 osób w wieku od 18 do 60 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. W ramach 80 godzinnego projektu – cykl 10 spotkań po8 godzin – odbywają się warsztaty komunikacji interpersonalnej, kurs kulinarny oraz kurs gospodarowania budżetem. Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej mają charakter wykładowo – warsztatowy i prowadzone są przez psychologa. Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie zasad prawidłowej komunikacji, sporządzania dokumentów jak również radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywania konfliktów. Kurs gospodarowania budżetem ma charakter wykładowo – warsztatowy i prowadzony jest przez specjalistę budżetowego. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z właściwym zagospodarowaniem dostępnego budżetu, umiejętnym wykorzystaniem środków z uwzględnieniem potrzeb rodziny i dzieci. Celem kursu kulinarnego jest zapoznanie z obowiązującymi wymogami mającymi wypływ na przyrządzanie wyrobów kulinarnych, zdobycie umiejętności w zakresie przygotowania produkcji kulinarnej oraz surowców do obróbki wstępnej, jak również planowania i sporządzania prostego menu. Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są przez instruktora. W ramach zajęć uczestnicy przygotowali „pieczonki” na skwerku rekreacyjnym, który został wykonany przez CIS w ramach projektu pt. „Nasz kawałek zieleni”.