Remont lokalu użytkowego

Centrum Integracji Społecznej w dniu 02.04.2019r. zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania, którego celem jest „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej”. Przeprowadzeniem modernizacji lokalu, zajmować się będą uczestnicy Centrum z pracowni ogólnobudowlanej i malarsko – wykończeniowej. Dzięki wykonywanej pracy poszerzą dotąd zdobytą wiedzę na zajęciach w Centrum oraz nabędą nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które mają ich prowadzić do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Prace remontowe rozpoczęły się dnia 03.04.2019r.