Ruszyła II edycja CIS

Z początkiem Nowego Roku wystartowała II edycja projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”. Tak jak poprzednio, beneficjentami projektu są długotrwale bezrobotni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej po 45 roku życia. W aktualnej edycji jednak uczestniczy mniej kobiet niż poprzednio, ponieważ do pracowni zieleni miejskiej zrekrutowano mężczyzn. Domeną pań pozostała pracownia gastronomiczna, w zajęciach pracowni ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej zaś ponownie uczestniczą tylko panowie.

Nowi uczestnicy szybko wdrożyli się w sposób funkcjonowania CIS-u oraz swoich pracowni. Oprócz zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe biorą także udział w warsztatach grupowych z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego polegają na odbudowaniu i podtrzymywaniu zdolności uczestników CIS do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy. Działania do nich skierowane mają umożliwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostęp do wszelkich dóbr i usług.

Prowadzone przez psychologa warsztaty psychoedukacyjne mają na celu pomoc uczestnikom w rozpoznawaniu i wykorzystaniu swoich mocnych stron, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, umiejętności efektywnej i asertywnej komunikacji oraz autoprezentacji, a także podniesienie świadomości uczestników w zakresie dbania o zdrowie psychiczne. Pierwszymi poruszonymi na warsztatach tematami były samoocena, emocje oraz stres.