Spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25 czerwca Centrum Integracji Społecznej gościło dyrekcję oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Inspiracją do zaproszenia była zbliżająca się rekrutacja do III edycja projektu. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia naszym gościom prezentacji multimedialnej z dokonaniami uczestników. Następnie wszyscy udali się na spacer wokół budynku, aby na własne oczy zobaczyć, jakie zmiany zaszły tutaj od rozpoczęcia projektu, czyli przez ostatni rok. Wykonane remonty i udoskonalenia wzbudziły podziw naszych gości.
Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym, podczas którego omówiono temat rekrutacji nowych uczestników oraz korzyści, jakie CIS może dać zarówno uczestnikom jak i miastu. Od marca 2015r., czyli po zakończeniu realizacji projektu, do Centrum będą kierowane i przyjmowane osoby bez ograniczeń wiekowych, z możliwością 18-to miesięcznej integracji w CIS. /zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym/. Do 4-ech pracowni przyjmiemy wtedy 20-tu bezrobotnych, podopiecznych MOPS, którym zamiast zasiłków będzie opłacona jedynie składka ubezpieczenia zdrowotnego. Aktywna reintegracja społeczno-zawodowa skierowana na uczestników ma zaowocować trwałymi zmianami w ich postawach, nawykach, motywacji i myśleniu. Będzie prowadzić również do zwiększenia aktywności w poszukiwaniu pracy a w końcowym rezultacie podjęcia zatrudnienia przez wszystkich uczestników naszego Centrum, czego sobie i uczestnikom życzymy.

IMAG2231