Tak pożegnaliśmy uczestników II edycji

W środę 30 lipca w Centrum odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję projektu„Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”.
Spotkanie otworzyła Pani Aneta Bieńczak Kierownik Centrum, która serdecznie przywitała zaproszonych gości oraz gratulowała wszystkim uczestnikom pozytywnie zdanego, w tym dniu egzaminu. Gratulacje złożyła również Pani Zdzisława Krygier Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, która życzyła „przede wszystkim zdrowia” oraz Pani Bożena Borowiec Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W trakcie spotkania odbyło się wręczenie certyfikatów zakończenia udziału w projekcie. Nie zabrakło też wyróżnień za stuprocentową frekwencję oraz podziękowań za wkład, zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków w pracowni.
Zebrani, po raz kolejny mieli okazję degustować ciasta przygotowane przez uczestników pracowni gastronomicznej w ramach warsztatów szkoleniowych.
Dodatkową atrakcją dla wszystkich było zorganizowanie w tym dniu pieczonek przy ognisku połączonych z pieczeniem kiełbasek, na pobliskiej polanie. Dźwięk gitary i wspólny śpiew towarzyszył wszystkim do końca spotkania.
Od 1 sierpnia do projektu przystępują kolejne osoby, więc spotkanie było również pożegnaniem i podziękowaniem dla uczestników, za ich pracę jaką w tym czasie wykonywali. Pani Kierownik podkreśliła, że drzwi naszego Centrum są zawsze otwarte.