Targi Informacji Zawodowej

W czwartek 9 października w godzinach od 11.00 do 15.00 Fundacja Godne Życie w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej zorganizowała Targi Informacji Zawodowej adresowane do mieszkańców miasta i okolic . Była to doskonała okazja do zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Swoją pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia mieszkańcom Dąbrowy Górniczej oferowało 18 wystawców, między innymi nasze Centrum.
Ideą akcji było nie tylko przedstawienie ofert pracy, staży i praktyk u pracodawców i instytucji rynku pracy, ale także dostarczenie cennych wskazówek ułatwiających poszukiwanie pracy i tworzenie własnej ścieżki kariery zawodowej. Oferta specjalistycznego doradztwa, praktyk oraz kursów zawodowych skierowana była także do osób niepełnosprawnych oraz pozostających na długoletnim bezrobociu.
Podczas Targów Informacji Zawodowej można było również uzyskać informacje na temat lokalnej oferty szkoleniowej i edukacyjnej pomagającej w podniesieniu kwalifikacji. Taką właśnie ofertę przedstawiło nasze Centrum.
Dzięki tej inicjatywie uczestnicy mogli zapoznać się z warunkami i wymaganiami lokalnego rynku pracy. Targi Informacji Zawodowej, adresowane były do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych. Podczas targów podkreślana była rola pracy społecznej i podejmowania wolontariatu w zwiększaniu swoich szans na znalezienie wymarzonej pracy.