ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – 21 LISTOPADA

 

Rada Programowa IV Kadencji 2014/2015 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienny trud wspierania osób i rodzin, którez racji swojej sytuacji życiowej muszą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Rada Programowa złożyła życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych na ręce Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a także dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.


Treść listów w załączeniu.

US 12
US 13