O nas

Centrum Integracji Społecznej, mieszczące się przy ul. Wapiennej 17 w Dąbrowie Górniczej (Ząbkowice), zostało założone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach. Powstało na potrzeby projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”, który został zrealizowany w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2015 r. Zakładał trzy siedmiomiesięczne edycje, dla 60 mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Objął ostatecznie wsparciem 77 osób. Jego celem była pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na otwarty rynek pracy. Uczestnicy Centrum mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje w czterech pracowniach: gastronomicznej, zieleni miejskiej, ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej.

Po zakończonym projekcie, Centrum z powodzeniem kontynuuje dalszą działalność. Na dzień dzisiejszy funkcjonują cztery pracownie. Na miejsce pracowni zieleni miejskiej otworzono pracownię opieki osób starszych i niepełnosprawnych. Pozostawiono pracownie: gastronomiczną, ogólnobudowlaną i malarsko-wykończeniową. Uczestnikiem Centrum może zostać każda osoba długotrwale bezrobotna bez względu na wiek.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 15.00. Pod okiem doświadczonych instruktorów, odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zwieńczeniem tej nauki jest zaświadczenie, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Aby podnieść kompetencje psychospołeczne i umiejętności poruszania się na rynku pracy, organizowane są warsztaty grupowe i porady indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestnicy mogą także liczyć na wsparcie pracownika socjalnego. W każdej z pracowni uczestnicy mają zapewniony jeden gorący posiłek dziennie a w okresie letnim dodatkowo napoje chłodzące. Centrum zapewnia również odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NW oraz świadczenie integracyjne.