Targi Informacji Zawodowej

W czwartek 9 października w godzinach od 11.00 do 15.00 Fundacja Godne Życie w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej zorganizowała Targi Informacji Zawodowej adresowane do mieszkańców miasta i okolic . Była to doskonała okazja do zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Swoją pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia mieszkańcom Dąbrowy Górniczej oferowało 18 wystawców, między innymi nasze Centrum.
Ideą akcji było nie tylko przedstawienie ofert pracy, staży i praktyk u pracodawców i instytucji rynku pracy, ale także dostarczenie cennych wskazówek ułatwiających poszukiwanie pracy i tworzenie własnej ścieżki kariery zawodowej. Oferta specjalistycznego doradztwa, praktyk oraz kursów zawodowych skierowana była także do osób niepełnosprawnych oraz pozostających na długoletnim bezrobociu...

Czytaj więcej

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Szanowni Państwo,

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach wraz z Instytutem Służb Społecznych w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, który odbędzie się w dniach 28 i 29 października 2014 roku w kompleksie restauracyjno-wypoczynkowym „Dworek nad rozlewiskiem” ul. Osada 38 a w Kluczach.
Osoby zainteresowane udziałem w konwencie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego w załączniku i odesłanie go na adres : konwent2014chsd@op.pl. w terminie do 10 października 2014 r.
Udział w konwencie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego

Aneta Bieńczak
Kierownik Dąbrowskiego Centrum Integracji Społe...

Czytaj więcej

Sposób na aktywizacje

W Dąbrowskim Centrum Integracji Społecznej uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne, a często też bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedna edycja projektu trwa 7 miesięcy, ale nasi podopieczni mogą u nas przebywać maksymalnie
18 miesięcy. Przez cały okres uczestnictwa otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości pełnego zasiłku dla osób bezrobotnych (wyjątkiem jest okres próbny), refundowane przez Urząd Pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje tym samym zwolniony z wypłaty zasiłków okresowych czy celowych. A przecież środki finansowe MOPS to tak naprawdę środki każdego z nas.
Uczestnicy w ramach poszczególnych pracowni uczą się zawodu, aby móc starać się o pracę w danej branży...

Czytaj więcej

Letnie zmiany w CIS

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej wykorzystali lato w pełni aż do ostatnich słonecznych dni. Budynek CIS, choć przeszedł gruntowną renowację w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dzięki pracom wykończeniowym wygląda jak odmieniony.

Czytaj więcej

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

Już po raz siódmy, od 8 do 15 września, podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) Warszawa stała się stolicą trzeciego sektora.
Zaplanowano dwudniowe ogólnopolskie Forum, całodzienny Piknik Inicjatyw Obywatelskich na Krakowskim Przedmieściu oraz Forum – konferencję na Uniwersytecie Warszawskim, która pierwszego dnia dała okazję przyjrzeć się rozwojowi aktywności obywatelskich
w Polsce w ostatnich 25 latach. Drugiego dnia konferencja przerodziła się
w równoległe sesje, gdzie odbywały się dyskusje oraz debaty poświęcone m.in. finansowaniu organizacji, nowym technologiom, współpracy samorządów z III sektorem, w których jako uczestnicy mieliśmy możliwość brać udział. Niezwykle cenna była wymiana zdań
i doświadczeń z osobami o duży...

Czytaj więcej

Festiwal Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej

Już drugi raz Centrum Integracji Społecznej brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej. 6 września przedstawiciele trzeciego sektora mieli możliwość pokazania mieszkańcom i gościom Dąbrowy Górniczej, czym zajmują się ich organizacje. Festiwal rozpoczął się o godzinie 12 uroczystym przemarszem pięćdziesięciu organizacji pozarządowych z Miejską Orkiestrą Dętą oraz Prezydentem Miasta Zbigniewem Podrazą na czele. Następnie na scenie festiwalowej prezentowały się zespoły wokalno – taneczne, a stoiska Organizacji rozpoczęły pracę.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne reprezentowały CIS z Ząbkowic i CIS z Zawiercia...

Czytaj więcej

Tak pożegnaliśmy uczestników II edycji

W środę 30 lipca w Centrum odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję projektu„Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”.
Spotkanie otworzyła Pani Aneta Bieńczak Kierownik Centrum, która serdecznie przywitała zaproszonych gości oraz gratulowała wszystkim uczestnikom pozytywnie zdanego, w tym dniu egzaminu. Gratulacje złożyła również Pani Zdzisława Krygier Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, która życzyła „przede wszystkim zdrowia” oraz Pani Bożena Borowiec Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W trakcie spotkania odbyło się wręczenie certyfikatów zakończenia udziału w projekcie...

Czytaj więcej

Nasz pomysł na aranżacje ogrodowe.Pracownia zieleni miejskiej ostatni kwartał spędziła bardzo twórczo. Od kwietnia do początku lipca powstała seria dekoracji ogrodowych z drewna – wóz, obudowa studni i huśtawka.1Atrapę wozu oraz studni wykonano, nawiercając deski i składając razem wszystkie elementy drewniane. Wóz, ustawiony na trawniku obok ogródków skalnych, stanowi bardzo ciekawą podstawę pod donice z kwiatami. Jak widać, kwiaty można na nim zarówno postawić, jak i zawiesić. Ciemne drewno wozu na tle soczystej zieleni trawnika, urozmaicone barwnymi płatkami kwiatów, prezentuje się bardzo efektownie.2Huśtawka powstała z drewna znalezionego w lesie podczas prowadzenia tam prac porządkowych. Drewno zostało okorowane, ostrugane, oczyszczone i pomalowane lakierobejcą...

Czytaj więcej

Spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25 czerwca Centrum Integracji Społecznej gościło dyrekcję oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Inspiracją do zaproszenia była zbliżająca się rekrutacja do III edycja projektu. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia naszym gościom prezentacji multimedialnej z dokonaniami uczestników. Następnie wszyscy udali się na spacer wokół budynku, aby na własne oczy zobaczyć, jakie zmiany zaszły tutaj od rozpoczęcia projektu, czyli przez ostatni rok. Wykonane remonty i udoskonalenia wzbudziły podziw naszych gości.
Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym, podczas którego omówiono temat rekrutacji nowych uczestników oraz korzyści, jakie CIS może dać zarówno uczestnikom jak i miastu. Od marca 2015r...

Czytaj więcej

Centrum na seminarium „Ekonomia Społeczna – współpraca się opłaca”

Centrum na seminarium „Ekonomia Społeczna – współpraca się opłaca” w siedzibie Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Pod taką nazwą odbyło się seminarium połączone z uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Miasto Dąbrowa Górnicza otrzymało statuetkę za zajęcie II miejsca, drugą nagrodę po Częstochowie, która podczas prezentacji swoich osiągnięć na gruncie ekonomii społecznej podkreśliła wielką rolę CIS-ów.
W Częstochowskich CIS-ach jest obecnie ok. 300 uczestników, mamy więc do czego dążyć.
Podczas spotkania nasze Centrum zaprezentowało stoisko pracowni gastronomicznej, która serwowała wyroby własne – smalec i ogórki małosolne a także smaczne mufinki.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gr...

Czytaj więcej