Konferencja podsumowująca

Po blisko dwóch latach realizacji projektu pn.„Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” nadszedł czas na jego podsumowanie. W dniu 25 lutego 2015 r. odbyła się konferencja poświęcona efektom działań Centrum. Zebrani w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej goście, mieli okazję zobaczyć owoce naszej pracy dzięki prezentacji multimedialnej i krótkiemu filmikowi. Duże wrażenie robiły zdjęcia pokazujące stan budynku CIS przed rozpoczęciem projektu i obecnie, a także wypowiedzi osób, których pobyt w CIS zaowocował znalezieniem zatrudnienia. Spośród 77 uczestników, którzy rozpoczęli udział w Centrum Integracji Społecznej, 14 znalazło zatrudnienie.
Po prezentacji nastąpiła ceremonia wręczenia uczestnikom certyfikatów ukończenia zajęć w projekcie...

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą realizację projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”

zaproszenie na konferencję 2-page-001

Czytaj więcej

Biuletyn IV zjazdu Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Prezentujemy Państwu Biuletyn IV zjazdu Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Czytaj więcej

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – 21 LISTOPADA

Rada Programowa IV Kadencji 2014/2015 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienny trud wspierania osób i rodzin, którez racji swojej sytuacji życiowej muszą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Rada Programowa złożyła życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych na ręce Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS a także dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.


Treś...

Czytaj więcej

IV Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Kluczach

W dniach 28 i 29 października w Kluczach odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tym razem organizatorami byli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Instytut Rozwoju Służb Społecznych z Warszawy. W „Dworku nad rozlewiskiem” obradowali członkowie Konwentu, którzy stanowią głos doradczy w sejmie w sprawach praktycznego zastosowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz bieżącego funkcjonowania Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

W imieniu w...

Czytaj więcej

Targi Informacji Zawodowej

W czwartek 9 października w godzinach od 11.00 do 15.00 Fundacja Godne Życie w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej zorganizowała Targi Informacji Zawodowej adresowane do mieszkańców miasta i okolic . Była to doskonała okazja do zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Swoją pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia mieszkańcom Dąbrowy Górniczej oferowało 18 wystawców, między innymi nasze Centrum.
Ideą akcji było nie tylko przedstawienie ofert pracy, staży i praktyk u pracodawców i instytucji rynku pracy, ale także dostarczenie cennych wskazówek ułatwiających poszukiwanie pracy i tworzenie własnej ścieżki kariery zawodowej. Oferta specjalistycznego doradztwa, praktyk oraz kursów zawodowych skierowana była także do osób niepełnosprawnych oraz pozostających na długoletnim bezrobociu...

Czytaj więcej

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Szanowni Państwo,

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach wraz z Instytutem Służb Społecznych w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, który odbędzie się w dniach 28 i 29 października 2014 roku w kompleksie restauracyjno-wypoczynkowym „Dworek nad rozlewiskiem” ul. Osada 38 a w Kluczach.
Osoby zainteresowane udziałem w konwencie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego w załączniku i odesłanie go na adres : konwent2014chsd@op.pl. w terminie do 10 października 2014 r.
Udział w konwencie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego

Aneta Bieńczak
Kierownik Dąbrowskiego Centrum Integracji Społe...

Czytaj więcej

Sposób na aktywizacje

W Dąbrowskim Centrum Integracji Społecznej uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne, a często też bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedna edycja projektu trwa 7 miesięcy, ale nasi podopieczni mogą u nas przebywać maksymalnie
18 miesięcy. Przez cały okres uczestnictwa otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości pełnego zasiłku dla osób bezrobotnych (wyjątkiem jest okres próbny), refundowane przez Urząd Pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje tym samym zwolniony z wypłaty zasiłków okresowych czy celowych. A przecież środki finansowe MOPS to tak naprawdę środki każdego z nas.
Uczestnicy w ramach poszczególnych pracowni uczą się zawodu, aby móc starać się o pracę w danej branży...

Czytaj więcej

Letnie zmiany w CIS

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej wykorzystali lato w pełni aż do ostatnich słonecznych dni. Budynek CIS, choć przeszedł gruntowną renowację w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dzięki pracom wykończeniowym wygląda jak odmieniony.

Czytaj więcej

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

Już po raz siódmy, od 8 do 15 września, podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) Warszawa stała się stolicą trzeciego sektora.
Zaplanowano dwudniowe ogólnopolskie Forum, całodzienny Piknik Inicjatyw Obywatelskich na Krakowskim Przedmieściu oraz Forum – konferencję na Uniwersytecie Warszawskim, która pierwszego dnia dała okazję przyjrzeć się rozwojowi aktywności obywatelskich
w Polsce w ostatnich 25 latach. Drugiego dnia konferencja przerodziła się
w równoległe sesje, gdzie odbywały się dyskusje oraz debaty poświęcone m.in. finansowaniu organizacji, nowym technologiom, współpracy samorządów z III sektorem, w których jako uczestnicy mieliśmy możliwość brać udział. Niezwykle cenna była wymiana zdań
i doświadczeń z osobami o duży...

Czytaj więcej