Kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego

Dnia 01.03.2019r. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą realizacji zadania pn.: „Sprzątanie i kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej” na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przedmiotem zadania jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania.

Szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 7:00 – 21:00.

Czytaj więcej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Schronisko dla osób bezdomnych w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach, ul. Wapienna 17 jest w trakcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Moduł III Infrastruktura: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania wynosi: 154 207,47 zł. w tym środki własne Chsd w wysokości: 35 400,00 zł. Czas na realizację w/w zadania ustalono od dnia 26 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Celem głównym zadania  jest dostosowanie placówki dla osób bezdomnych i  adaptacja użytkowa pomieszczeń  na 30 miejsc noclegowych oraz do...

Czytaj więcej

Życzenia

Czytaj więcej

Nabór – pracownik socjalny

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY w schronisku w Dąbrowie Górniczej i Katowicach

Wymagania niezbędne:

a) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – art. 116, art. 156 ustawy o pomocy społecznej, zm. ustawy o pom. społ. z 16.02.2007 art. 5,

Kryterium naboru:
– rozmowa kwalifikacyjna: znajomość ustawy o pomocy społecznej w szczególności zagadnień określonych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku (patrz poniżej).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pr...

Czytaj więcej

Umowa z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą zarządzania szaletem miejskim, zlokalizowanym przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania obiektu przez cały okres obowiązywania umowy. Od dnia 01.05.2018r. szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, codziennie w godz. od 7:00 do 21:00.

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej

Śniadanie wielkanocne

W środę 28 marca Centrum Integracji Społecznej zorganizowało Śniadanie Wielkanocne dla uczestników Centrum oraz zaproszonych gości. Przy świątecznym stole mieliśmy przyjemność gościć: przedstawicieli Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Panie z pracowni gastronomicznej zadbały o dekorację stołu, przygotowały żurek z białą kiełbasą i jajkiem, pyszne sałatki, faszerowane jajka, galaretę oraz upiekły ciasta. Podczas przemówień powitalnych Kierownik Centrum Mariusz Tarnówka powitał zaproszonych gości oraz złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Do życzeń dołączyli również zaproszeni goście. Pastor Daniel Wołkiewicz, podzielił ze wszystkimi słowem bożym. Czas spędzony przy wspólnym stole upłynął w miłej i świątecznej atmosferze.

Czytaj więcej

Oferta pracy – instruktor zawodu

Czytaj więcej

Wesołych świąt!

Czytaj więcej

Oferta pracy – instruktor zawodu

Czytaj więcej