A Spotlight On No-Fuss Online Brides Advice

Deliver buy brides to be have been around for many years and have been the target of many multimedia, however some see them off of placing to most girls. The main reason for this is the fact that most submit buy brides can be overseas, not for indigenous ladies and the manner regarding communicating which is used is viewed ordinario and unpolished by many women of all ages.

Submit buy birdes-to-be can be described as most popular submit purchase bride-to-be catalogs. This is due to the proven fact that the women who have participate in this attempt typically live in nations around the world apart from north america...

Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego

Dnia 01.03.2019r. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą realizacji zadania pn.: „Sprzątanie i kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej” na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przedmiotem zadania jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania.

Szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 7:00 – 21:00.

Czytaj więcej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Schronisko dla osób bezdomnych w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach, ul. Wapienna 17 jest w trakcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Moduł III Infrastruktura: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania wynosi: 154 207,47 zł. w tym środki własne Chsd w wysokości: 35 400,00 zł. Czas na realizację w/w zadania ustalono od dnia 26 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Celem głównym zadania  jest dostosowanie placówki dla osób bezdomnych i  adaptacja użytkowa pomieszczeń  na 30 miejsc noclegowych oraz do...

Czytaj więcej

Życzenia

Czytaj więcej

Nabór – pracownik socjalny

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY w schronisku w Dąbrowie Górniczej i Katowicach

Wymagania niezbędne:

a) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – art. 116, art. 156 ustawy o pomocy społecznej, zm. ustawy o pom. społ. z 16.02.2007 art. 5,

Kryterium naboru:
– rozmowa kwalifikacyjna: znajomość ustawy o pomocy społecznej w szczególności zagadnień określonych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku (patrz poniżej).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pr...

Czytaj więcej

Umowa z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą zarządzania szaletem miejskim, zlokalizowanym przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania obiektu przez cały okres obowiązywania umowy. Od dnia 01.05.2018r. szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, codziennie w godz. od 7:00 do 21:00.

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej

Śniadanie wielkanocne

W środę 28 marca Centrum Integracji Społecznej zorganizowało Śniadanie Wielkanocne dla uczestników Centrum oraz zaproszonych gości. Przy świątecznym stole mieliśmy przyjemność gościć: przedstawicieli Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Panie z pracowni gastronomicznej zadbały o dekorację stołu, przygotowały żurek z białą kiełbasą i jajkiem, pyszne sałatki, faszerowane jajka, galaretę oraz upiekły ciasta. Podczas przemówień powitalnych Kierownik Centrum Mariusz Tarnówka powitał zaproszonych gości oraz złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Do życzeń dołączyli również zaproszeni goście. Pastor Daniel Wołkiewicz, podzielił ze wszystkimi słowem bożym. Czas spędzony przy wspólnym stole upłynął w miłej i świątecznej atmosferze.

Czytaj więcej

Oferta pracy – instruktor zawodu

Czytaj więcej

Wesołych świąt!

Czytaj więcej