Życzenia wielkanocne

Czytaj więcej

Spotkanie wielkanocne

W dniu 17.04.2019r. o godz. 12:30 z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych w naszym Centrum odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla uczestników oraz zaproszonych gości. W tym roku przy świątecznym stole mieliśmy zaszczyt gościć Panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej Małgorzatę Gradzik, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej Panią kierownik Jolantę Polit oraz Panią Koordynator Ewelinę Marcinkowską, jak również Dyrektora Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Pastora Daniela Wołkiewicza, zarząd CHSD Prezesa Pana Jerzego Latosa oraz Członka Zarządu Panią Annę Bielecką – Chwast...

Czytaj więcej

Remont lokalu użytkowego

Centrum Integracji Społecznej w dniu 02.04.2019r. zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania, którego celem jest „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej”. Przeprowadzeniem modernizacji lokalu, zajmować się będą uczestnicy Centrum z pracowni ogólnobudowlanej i malarsko – wykończeniowej. Dzięki wykonywanej pracy poszerzą dotąd zdobytą wiedzę na zajęciach w Centrum oraz nabędą nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, które mają ich prowadzić do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Prace remontowe rozpoczęły się dnia 03.04.2019r.

Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego

Dnia 01.03.2019r. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą realizacji zadania pn.: „Sprzątanie i kompleksowa obsługa Szaletu Miejskiego zlokalizowanego przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej” na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przedmiotem zadania jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania.

Szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 7:00 – 21:00.

Czytaj więcej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Schronisko dla osób bezdomnych w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach, ul. Wapienna 17 jest w trakcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Moduł III Infrastruktura: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania wynosi: 154 207,47 zł. w tym środki własne Chsd w wysokości: 35 400,00 zł. Czas na realizację w/w zadania ustalono od dnia 26 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Celem głównym zadania  jest dostosowanie placówki dla osób bezdomnych i  adaptacja użytkowa pomieszczeń  na 30 miejsc noclegowych oraz do...

Czytaj więcej

Życzenia

Czytaj więcej

Nabór – pracownik socjalny

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY w schronisku w Dąbrowie Górniczej i Katowicach

Wymagania niezbędne:

a) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – art. 116, art. 156 ustawy o pomocy społecznej, zm. ustawy o pom. społ. z 16.02.2007 art. 5,

Kryterium naboru:
– rozmowa kwalifikacyjna: znajomość ustawy o pomocy społecznej w szczególności zagadnień określonych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku (patrz poniżej).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pr...

Czytaj więcej

Umowa z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej zawarło umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą zarządzania szaletem miejskim, zlokalizowanym przy Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze szaletu publicznego, utrzymywaniu obiektu w prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym, stałym nadzorze nad stanem technicznym oraz zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania obiektu przez cały okres obowiązywania umowy. Od dnia 01.05.2018r. szalet jest udostępniony dla ludności bezpłatnie, codziennie w godz. od 7:00 do 21:00.

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej

Śniadanie wielkanocne

W środę 28 marca Centrum Integracji Społecznej zorganizowało Śniadanie Wielkanocne dla uczestników Centrum oraz zaproszonych gości. Przy świątecznym stole mieliśmy przyjemność gościć: przedstawicieli Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Panie z pracowni gastronomicznej zadbały o dekorację stołu, przygotowały żurek z białą kiełbasą i jajkiem, pyszne sałatki, faszerowane jajka, galaretę oraz upiekły ciasta. Podczas przemówień powitalnych Kierownik Centrum Mariusz Tarnówka powitał zaproszonych gości oraz złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Do życzeń dołączyli również zaproszeni goście. Pastor Daniel Wołkiewicz, podzielił ze wszystkimi słowem bożym. Czas spędzony przy wspólnym stole upłynął w miłej i świątecznej atmosferze.

Czytaj więcej