Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej

W kwietniu 2013 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach rozpoczęło realizację Projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w Placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej 17 , w okresie od 01.04.2013r. do 30.04.2015r.

Od 1 czerwca 2013r. rozpoczynamy I edycję projektu, która potrwa do 31.12.2013r...

Czytaj więcej