Ruszyła II edycja CIS

Z początkiem Nowego Roku wystartowała II edycja projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”. Tak jak poprzednio, beneficjentami projektu są długotrwale bezrobotni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej po 45 roku życia. W aktualnej edycji jednak uczestniczy mniej kobiet niż poprzednio, ponieważ do pracowni zieleni miejskiej zrekrutowano mężczyzn. Domeną pań pozostała pracownia gastronomiczna, w zajęciach pracowni ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej zaś ponownie uczestniczą tylko panowie.

Nowi uczestnicy szybko wdrożyli się w sposób funkcjonowania CIS-u oraz swoich pracowni. Oprócz zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe biorą także udział w warsztatach grupowych z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej prowadz...

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU

Zakończyła się właśnie I edycja „Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej”. Wzięło w niej udział 20 długotrwale bezrobotnych osób po 45 roku życia z terenu Dąbrowy Górniczej. W ciągu ostatnich 7 miesięcy uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w pracowniach gastronomicznej, zieleni miejskiej, ogólnobudowlanej bądź malarsko-wykończeniowej. Zajęcia z instruktorami miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W ramach praktycznej nauki zawodu uczestnicy wykonali wiele prac na rzecz Ośrodka przy ulicy Wapiennej 17. Efektem pracy panów z pracowni ogólnobudowlanej i malarsko-wykończeniowej są m. in. ocieplone ściany, wyremontowane łazienki, jadalnia i pomieszczenia biurowe, winda towarowa w kuchni...

Czytaj więcej

Spotkanie wigilijne

W środę 18 grudnia w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Wapiennej 17 w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach odbyło się spotkanie wigilijne, na którym mieliśmy przyjemność gościć Panią Wiesławę Pawełek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicielkę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz mieszkańców schroniska dla bezdomnych, w którego budynku znajduje się Centrum. Spotkanie odbyło się na świetlicy wyremontowanej przez uczestników pracowni ogólnobudowlanej i malarsko – wykończeniowej. Panie z pracowni zieleni miejskiej zadbały o wystrój pomieszczenia, przygotowując stroiki świąteczne oraz dekorację stołu wigilijnego...

Czytaj więcej

Nabór do II edycji projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” trwa.

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, że trwa nabór do II edycji Projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozpoczyna się II edycja projektu, która potrwa do 31.07.2014r. Uczestnikom naszego projektu oferujemy podniesienie kwalifikacji zawodowych w jednej z następujących pracowni:

1. Gastronomicznej
2. Malarsko – wykończeniowej
3. Ogólnobudowlanej
4. Zieleni miejskiej
Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie...

Czytaj więcej

Pieczonki integracyjne

W czwartek 3 października Centrum Integracji Społecznej mieszczące się przy ul. Wapiennej 17 w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach zorganizowało pieczonki integracyjne. W tym dniu mogliśmy gościć przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Uczestnicy Projektu, którzy na co dzień nabywają umiejętności zawodowe w czterech pracowniach tj. gastronomicznej, zieleni miejskie, ogólnobudowlanej oraz malarsko – wykończeniowej tym razem biesiadowali wraz z instruktorami i pozostałą kadrą projektu. Od godzin rannych panie z pracowni gastronomicznej zajmowały się przygotowaniem pieczonek i pieczeniem ciast, natomiast panowie przygotowywali teren pod imprezę...

Czytaj więcej

Dąbrowski CIS na Festiwalu Ludzi Aktywnych

Z miłym przyjęciem i zauważalnym zaciekawieniem ze strony mieszkańców Dąbrowy Górniczej spotkaliśmy się w dniu 7 września br. na Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej. Festiwal stał się okazją do zaprezentowania idei funkcjonowania CIS-u oraz jego konkretnych działań. Uczestniczki projektu obecne na Festiwalu opowiadały o tym, czym zajmują się w CIS-ie. Przybliżały zainteresowanym główne przesłanie jego funkcjonowania. Podkreślały jaką wartością dodaną w ich codziennym życiu jest udział w projekcie. Daje on im możliwość powrotu do takiego życia, w którym jest miejsce na pracę zawodową i na satysfakcję z niej. Ich postawa przekonuje o sensie funkcjonowania projektu, którego głównym założeniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym...

Czytaj więcej

Dąbrowski CIS zmienia codzienną rzeczywistość

Trzy miesiące pracy uczestników projektu Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej wystarczyły, aby zmienić wizerunek budynku schroniska dla bezdomnych, mieszącego się przy ul. Wapiennej 17.
Budynek schroniska będący również siedzibą CIS-u, wymagał gruntownego remontu. Jeszcze
w czerwcu br., kiedy ruszał Dąbrowski CIS, było widać ogrom prac jaki stoi przed jego uczestnikami. Zarówno pomieszczenia wewnątrz budynku, jak też jego elewacja i obejście wokół, były w złym stanie. Już dziś widać owoce pracy beneficjentów projektu. Poszczególne pracownie realizując swoje zadania zmieniają wizualnie miejsce swojej pracy.
Uczestnicy pracowni malarsko – wykończeniowej wyremontowali pomieszczenia biurowe, w których mieści się CIS, a także 2 łazienki...

Czytaj więcej

Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej

W kwietniu 2013 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach rozpoczęło realizację Projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w Placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej 17 , w okresie od 01.04.2013r. do 30.04.2015r.

Od 1 czerwca 2013r. rozpoczynamy I edycję projektu, która potrwa do 31.12.2013r...

Czytaj więcej