IV Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Kluczach

W dniach 28 i 29 października w Kluczach odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tym razem organizatorami byli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Instytut Rozwoju Służb Społecznych z Warszawy. W „Dworku nad rozlewiskiem” obradowali członkowie Konwentu, którzy stanowią głos doradczy w sejmie w sprawach praktycznego zastosowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz bieżącego funkcjonowania Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

W imieniu w...

Czytaj więcej

Targi Informacji Zawodowej

W czwartek 9 października w godzinach od 11.00 do 15.00 Fundacja Godne Życie w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej zorganizowała Targi Informacji Zawodowej adresowane do mieszkańców miasta i okolic . Była to doskonała okazja do zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Swoją pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia mieszkańcom Dąbrowy Górniczej oferowało 18 wystawców, między innymi nasze Centrum.
Ideą akcji było nie tylko przedstawienie ofert pracy, staży i praktyk u pracodawców i instytucji rynku pracy, ale także dostarczenie cennych wskazówek ułatwiających poszukiwanie pracy i tworzenie własnej ścieżki kariery zawodowej. Oferta specjalistycznego doradztwa, praktyk oraz kursów zawodowych skierowana była także do osób niepełnosprawnych oraz pozostających na długoletnim bezrobociu...

Czytaj więcej

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Szanowni Państwo,

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach wraz z Instytutem Służb Społecznych w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, który odbędzie się w dniach 28 i 29 października 2014 roku w kompleksie restauracyjno-wypoczynkowym „Dworek nad rozlewiskiem” ul. Osada 38 a w Kluczach.
Osoby zainteresowane udziałem w konwencie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego w załączniku i odesłanie go na adres : konwent2014chsd@op.pl. w terminie do 10 października 2014 r.
Udział w konwencie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego

Aneta Bieńczak
Kierownik Dąbrowskiego Centrum Integracji Społe...

Czytaj więcej

Sposób na aktywizacje

W Dąbrowskim Centrum Integracji Społecznej uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne, a często też bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedna edycja projektu trwa 7 miesięcy, ale nasi podopieczni mogą u nas przebywać maksymalnie
18 miesięcy. Przez cały okres uczestnictwa otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości pełnego zasiłku dla osób bezrobotnych (wyjątkiem jest okres próbny), refundowane przez Urząd Pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje tym samym zwolniony z wypłaty zasiłków okresowych czy celowych. A przecież środki finansowe MOPS to tak naprawdę środki każdego z nas.
Uczestnicy w ramach poszczególnych pracowni uczą się zawodu, aby móc starać się o pracę w danej branży...

Czytaj więcej

Letnie zmiany w CIS

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej wykorzystali lato w pełni aż do ostatnich słonecznych dni. Budynek CIS, choć przeszedł gruntowną renowację w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dzięki pracom wykończeniowym wygląda jak odmieniony.

Czytaj więcej

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

Już po raz siódmy, od 8 do 15 września, podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) Warszawa stała się stolicą trzeciego sektora.
Zaplanowano dwudniowe ogólnopolskie Forum, całodzienny Piknik Inicjatyw Obywatelskich na Krakowskim Przedmieściu oraz Forum – konferencję na Uniwersytecie Warszawskim, która pierwszego dnia dała okazję przyjrzeć się rozwojowi aktywności obywatelskich
w Polsce w ostatnich 25 latach. Drugiego dnia konferencja przerodziła się
w równoległe sesje, gdzie odbywały się dyskusje oraz debaty poświęcone m.in. finansowaniu organizacji, nowym technologiom, współpracy samorządów z III sektorem, w których jako uczestnicy mieliśmy możliwość brać udział. Niezwykle cenna była wymiana zdań
i doświadczeń z osobami o duży...

Czytaj więcej

Festiwal Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej

Już drugi raz Centrum Integracji Społecznej brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej. 6 września przedstawiciele trzeciego sektora mieli możliwość pokazania mieszkańcom i gościom Dąbrowy Górniczej, czym zajmują się ich organizacje. Festiwal rozpoczął się o godzinie 12 uroczystym przemarszem pięćdziesięciu organizacji pozarządowych z Miejską Orkiestrą Dętą oraz Prezydentem Miasta Zbigniewem Podrazą na czele. Następnie na scenie festiwalowej prezentowały się zespoły wokalno – taneczne, a stoiska Organizacji rozpoczęły pracę.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne reprezentowały CIS z Ząbkowic i CIS z Zawiercia...

Czytaj więcej

Tak pożegnaliśmy uczestników II edycji

W środę 30 lipca w Centrum odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję projektu„Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej”.
Spotkanie otworzyła Pani Aneta Bieńczak Kierownik Centrum, która serdecznie przywitała zaproszonych gości oraz gratulowała wszystkim uczestnikom pozytywnie zdanego, w tym dniu egzaminu. Gratulacje złożyła również Pani Zdzisława Krygier Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, która życzyła „przede wszystkim zdrowia” oraz Pani Bożena Borowiec Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W trakcie spotkania odbyło się wręczenie certyfikatów zakończenia udziału w projekcie...

Czytaj więcej

Nasz pomysł na aranżacje ogrodowe.Pracownia zieleni miejskiej ostatni kwartał spędziła bardzo twórczo. Od kwietnia do początku lipca powstała seria dekoracji ogrodowych z drewna – wóz, obudowa studni i huśtawka.1Atrapę wozu oraz studni wykonano, nawiercając deski i składając razem wszystkie elementy drewniane. Wóz, ustawiony na trawniku obok ogródków skalnych, stanowi bardzo ciekawą podstawę pod donice z kwiatami. Jak widać, kwiaty można na nim zarówno postawić, jak i zawiesić. Ciemne drewno wozu na tle soczystej zieleni trawnika, urozmaicone barwnymi płatkami kwiatów, prezentuje się bardzo efektownie.2Huśtawka powstała z drewna znalezionego w lesie podczas prowadzenia tam prac porządkowych. Drewno zostało okorowane, ostrugane, oczyszczone i pomalowane lakierobejcą...

Czytaj więcej

Spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25 czerwca Centrum Integracji Społecznej gościło dyrekcję oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Inspiracją do zaproszenia była zbliżająca się rekrutacja do III edycja projektu. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia naszym gościom prezentacji multimedialnej z dokonaniami uczestników. Następnie wszyscy udali się na spacer wokół budynku, aby na własne oczy zobaczyć, jakie zmiany zaszły tutaj od rozpoczęcia projektu, czyli przez ostatni rok. Wykonane remonty i udoskonalenia wzbudziły podziw naszych gości.
Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym, podczas którego omówiono temat rekrutacji nowych uczestników oraz korzyści, jakie CIS może dać zarówno uczestnikom jak i miastu. Od marca 2015r...

Czytaj więcej